รายงาน

รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะในประเทศไทย

12/21/2020, 1:37:31 PM

การคุกคามและการปิดกั้นการชุมนุมในประเทศไทย

สถานการณ์การชุมนุมระหว่างวันที่ 13 - 21 ตุลาคม 2563 เป็นการชุมนุมใหญ่ของกลุ่ม "คณะราษฎร" ที่มีข้อเรียกร้องสามข้อหลักคือ 1. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี 2. ให้รัฐสภาเปิดวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และ 3. ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งช่วงเวลาดังกล่าวยังเป็นช่วงเวลาที่การชุมนุมได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหลายเหตุการณ์ ทั้งการสลายการชุมนุมและจับกุมผู้ชุมนุมของกลุ่ม "คณะราษฏรอีสาน" ในวันที่ 13 ตุลาคม (หนึ่งวันก่อนการชุมนุมใหญ่) เกิดการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกลุ่มเสื้อเหลืองกับผู้ชุมนุมกลุ่มคณะราษฎรและในวันเดียวกันนั้น (วันที่ 14 ตุลาคม) มีขบวนเสด็จฯขับผ่านบริเวณถนนพิษณุโลก โดยผู้ชุมนุมได้ชูสัญลักษณ์สามนิ้วพร้อมกับส่งเสียงโห่และเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมไป มีการประกาศ "สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร" ในวันที่ 15 ตุลาคม อีกทั้งวันที่ 16 ตุลาคม มีการสลายการชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำแรงดันสูงใส่ผู้ชุมนุม การชุมนุมในช่วงระหว่างวันที่ 13 - 21 ตุลาคม มีการชุมนุมทั่วประเทศอย่างน้อย 76 ครั้ง มีผู้ถูกจับกุมทั้งหมด 90 รายและถูกดำเนินคดี 84 ราย อีกทั้งเจ้าหน้าที่ได้ใช้วิธีการต่างๆเพื่อสร้างบรรยากาศความหวาดกลัวและขัดขวางเพื่อไม่ให้มีการชุมนุมเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจับกุมและดำเนินคดี สลายการชุมนุม ติดตามตัว จำกัดการเดินทาง ร่วมมือกับทางโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเพื่อกดดันนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อปิดกั้นการแสดงออกและกีดกันการใช้เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ
 • 12/21/2020, 1:37:31 PM

  การคุกคามและการปิดกั้นการชุมนุมในประเทศไทย

  สถานการณ์การชุมนุมระหว่างวันที่ 13 - 21 ตุลาคม 2563 เป็นการชุมนุมใหญ่ของกลุ่ม "คณะราษฎร" ที่มีข้อเรียกร้องสามข้อหลักคือ 1. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี 2. ให้รัฐสภาเปิดวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และ 3. ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งช่วงเวลาดังกล่าวยังเป็นช่วงเวลาที่การชุมนุมได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหลายเหตุการณ์ ทั้งการสลายการชุมนุมและจับกุมผู้ชุมนุมของกลุ่ม "คณะราษฏรอีสาน" ในวันที่ 13 ตุลาคม (หนึ่งวันก่อนการชุมนุมใหญ่) เกิดการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกลุ่มเสื้อเหลืองกับผู้ชุมนุมกลุ่มคณะราษฎรและในวันเดียวกันนั้น (วันที่ 14 ตุลาคม) มีขบวนเสด็จฯขับผ่านบริเวณถนนพิษณุโลก โดยผู้ชุมนุมได้ชูสัญลักษณ์สามนิ้วพร้อมกับส่งเสียงโห่และเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมไป มีการประกาศ "สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร" ในวันที่ 15 ตุลาคม อีกทั้งวันที่ 16 ตุลาคม มีการสลายการชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำแรงดันสูงใส่ผู้ชุมนุม การชุมนุมในช่วงระหว่างวันที่ 13 - 21 ตุลาคม มีการชุมนุมทั่วประเทศอย่างน้อย 76 ครั้ง มีผู้ถูกจับกุมทั้งหมด 90 รายและถูกดำเนินคดี 84 ราย อีกทั้งเจ้าหน้าที่ได้ใช้วิธีการต่างๆเพื่อสร้างบรรยากาศความหวาดกลัวและขัดขวางเพื่อไม่ให้มีการชุมนุมเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจับกุมและดำเนินคดี สลายการชุมนุม ติดตามตัว จำกัดการเดินทาง ร่วมมือกับทางโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเพื่อกดดันนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อปิดกั้นการแสดงออกและกีดกันการใช้เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ
 • 12/21/2020, 1:37:00 PM

  การชุมนุมหลังมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในของท้องที่กรุงเทพมหานคร และการปล่อยตัวผู้ชุมนุม

  หลังจากมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งความพยายามหาทางออกของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้วยการขอให้รัฐสภาเปิดการประชุมสมัยวิสามัญระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 เพื่อรับฟังข้อเสนอจากรัฐสภา แต่การกระทำดังกล่าวก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์การชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนบางเบาลง เนื่องจากข้อเรียกร้องทั้งสามข้อของพวกเขาที่ได้เสนอไปยังไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลแม้แต่ข้อเดียว อีกทั้งแกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุมยังคงถูกจับกุม คุมขังและถูกดำเนินคดีอยู่เป็นระยะ โดยการชุมนุมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันและกระจายไปทั่วพื้นที่ประเทศไทย ส่วนใหญ่การชุมนุมดำเนินไปอย่างไร้แกนนำ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2563 มีการชุมนุมเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างน้อย 22 ครั้ง และต่างจังหวัดอย่างน้อย 50 ครั้ง
 • 12/21/2020, 1:36:30 PM

  การชุมนุมลดลงแต่การดำเนินคดียังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

  สถานการณ์การชุมนุมระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2563 เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญสองเหตุการณ์ เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน มีการประกาศชุมนุมบริเวณสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปิดกั้นเส้นทางอย่างหนาแน่นเพื่อไม่ให้ผู้ชุมนุมเดินขบวนเข้าไปยังสำนักงานทรัพย์สินฯ ส่วนอีกเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีนัดฟังคำวินิจฉัย “คดีบ้านพักหลวง” ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ อย่างไรก็ตามทั้งสองเหตุการณ์ไม่ได้มีความรุนแรงเกิดขึ้น
 • 12/21/2020, 1:37:41 PM

  ข้อเสนอจากการชุมนุมที่หลากหลาย และการใช้ความรุนแรงที่มากขึ้นจากเจ้าหน้าที่รัฐ

  สถานการณ์การชุมนุมระหว่างวันที่ 8 - 21 พฤศจิกายน 2563 เป็นการชุมนุมที่มีข้อเสนอจากกลุ่มผู้ชุมนุมที่หลากหลายมากขึ้นในหลากหลายประเด็น แต่ยังคงไว้ซึ่งสามข้อเรียกร้องหลักของคณะราษฎร ประกอบด้วย 1.การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2. การขับไล่พลเอกประยุทธ์ และ 3. การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งช่วงเวลาดังกล่าวยังเป็นช่วงเวลาที่การชุมนุมได้เกิดการปะทะกันระหว่างมวลชนสองกลุ่มคือกลุ่มคณะราษฎรและกลุ่มคนเสื้อเหลือง (การชุมนุมในวันที่ 17 พฤศจิกายน) และเป็นการชุมนุมที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการฉีดน้ำ ฉีดน้ำผสมแก๊สน้ำตายิงใส่ผู้ชุมนุมเป็นเวลาร่วมนานถึง 5 ชั่วโมง และมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการสลายการชุมนุมดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 18 ราย