รายงาน

รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะในประเทศไทย

 • ประมวลสถานการณ์การชุมนุม เดือนมิถุนายน 2564

  ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 สถานการณ์โควิด-19 ยังคงระบาดหนักต่อเนื่องจากการระบาดระลอกที่ 3 เดือนเมษายน 2564 และมีแนวโน้มจะเข้าสู่ระลอกที่ 4 จากการระบาดของสายพันธุ์เดลต้า ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ซึ่งสะท้อนการบริหารงานของรัฐบาลไทยที่ไม่สามารถจัดการควบคุมสถานการณ์การระบาดและการนำเข้าวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนและภาคประชาสังคมผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดออกมาแสดงออกเพื่อเรียกร้องการเยียวยาจากรัฐบาล ขณะเดียวกันจำนวนผู้ถูกดำเนินคดีก็พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • ประมวลสถานการณ์การชุมนุม เดือนพฤษภาคม 2564

  ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 สถานการณ์โควิด-19 ยังคงระบาดหนักต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์การดำเนินคดีทางการเมืองที่ยังมีต่อเนื่อง และมีการสลายการชุมนุมที่จัดโดย Redem 1 ครั้ง ในวันที่ 2 พฤษภาคม ที่หน้าศาลอาญา ซึ่งสะท้อนการพยายามของรัฐในการจำกัดเสรีภาพการทำงานของสื่ออย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และตามด้วยการออกหมายจับเเละดำเนินคดีในความผิดต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ดูหมิ่นศาล อีกเป็นจำนวนมาก
 • ประมวลสถานการณ์การชุมนุม เดือนเมษายน 2564

  ในช่วงเดือนเมษายน 2564 สถานการณ์โควิด-19 กลับมาระบาดเป็นระลอกที่สามในประเทศไทย ส่งผลให้การชุมนุมใหญ่ไม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์การดำเนินคดีทางการเมืองที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง
 • ประมวลสถานการณ์การชุมนุม เดือนมีนาคม 2564

  Mob Data Thailand พบว่าการชุมนุมในเดือนมีนาคม ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมเป็นจำนวนมาก ซึ่งศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่ามีมากถึง 581 คน ใน 268 คดีภายในรอบ 3 เดือน มีการสลายการชุมนุมรวม 3 ครั้ง แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การจำกัดสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงออกจากรัฐที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • ประมวลสถานการณ์การชุมนุม เดือนกุมภาพันธ์ 2564

  ในเดือนกุมภาพันธ์ สถานการณ์การชุมนุมมีความตึงเครียดมากขึ้นเนื่องจากการดำเนินคดีและการสลายการชุมนุมจากฝ่ายรัฐ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงเพื่อสกัดยับยั้งการใช้เสรีภาพอย่างชัดเจน โดยเดือนนี้มีการดำเนินคดีจากการชุมนุมอย่างต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่มีการใช้กำลังในการสลายการชุมนุมถึง 4 ครั้ง
 • ประมวลสถานการณ์การชุมนุมมกราคม 2564

  ก้าวเข้าสู่ปี 2564 ประเทศไทยยังคงอยู่ภายใต้สถานการณ์การล็อคดาวน์อย่างกลายๆ อันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ระลอกที่สอง การชุมนุมเพื่อแสดงออกทางการเมืองต้องหยุดชะงักไปเช่นเดียวกับช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ระลอกแรก แต่กลุ่มกิจกรรมมต่างๆ ยังคงเดินหน้าเรียกร้องในประเด็นสำคัญอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่การชุมนุมจะขยายไปยังประเด็นทางสังคมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องนโยบายการจัดหาวัคซีน มาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 หรือการให้กำลังใจผู้ที่ถูกจับกุมและถูกดำเนินคดีทางการเมือง เพื่อแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยในการใช้คดีปิดปากผู้ที่ใช้สิทธิและเสรีภาพต่างๆ ที่รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมการใช้สิทธิและเสรีภาพดังกล่าว
 • การดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ต่อผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่อง

  การชุมนุมช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายของปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 20 - 31 ธันวาคม มีการชุมนุมเกิดขึ้นอย่างน้อย 8 ครั้ง ลักษณะการชุมนุมยังคงเหมือนสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้ คือ มีเป้าหมายเพื่อให้กำลังใจผู้ที่ถูกดำเนินคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 รวมทั้งการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อรณรงค์คัดค้านการใช้มาตรา 112 รวมทั้งยังมีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิในประเด็นอื่นๆ แต่ยังคงมีการคุกคามผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ทั้งการแจ้งข้อกล่าวหาและการสลายการชุมนุมของกลุ่ม WeVo หรือ We Volunteer
 • การชุมนุมเพื่อให้กำลังใจผู้ชุมนุมที่ถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

  ช่วงระหว่างวันที่ 6 - 19 ธันวาคม 2563 เกิดการชุมนุมขึ้นอย่างน้อย 6 ครั้ง ลักษณะการชุมนุมส่วนใหญ่เป็นการชุมนุมร่วมตัวกันเพื่อให้กำลังใจผู้ชุมนุมที่ถูกดำเนินคดีตามสถานีตำรวจในพื้นที่ต่างๆ ขณะที่การคุกคามผู้ชุมนุมโดยการดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 มีเพิ่มมากขึ้น