รายงาน

รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะในประเทศไทย

ประมวลสถานการณ์การชุมนุมและการคุกคาม ประจำเดือนธันวาคม 2565

ในเดือนธันวาคมนี้ มีการชุมนุมเกิดขึ้นทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 40 ครั้ง โดยประเด็นที่มีการชุมนุมมากที่สุด ได้แก่ ประเด็นเรียกร้องสิทธิประกันตัวให้ผู้ต้องขังคดีทางการเมืองอย่างน้อย 33 ครั้ง