รายงาน

รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะในประเทศไทย

ประมวลสถานการณ์การชุมนุมและการคุกคาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ มีการชุมนุมเกิดขึ้นทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 78 ครั้ง เท่ากับเดือนมกราคม โดยประเด็นที่มีการชุมนุมมากที่สุด ได้แก่ ประเด็นเรียกร้องสิทธิประกันตัวให้ผู้ต้องขังคดีทางการเมืองอย่างน้อย 53 ครั้ง